Rapport Onderzoek onder Nederlandse werkgevers (100+ medewerkers): inzicht in maatregelen omtrent duurzaam reisgedrag - meting 2

In april 2021 is onderzoek gedaan met als doel inzicht te krijgen in maatregelen en regelingen die werkgevers zelf treffen om duurzaam reisgedrag te bevorderen. De vragenlijsten zijn ingevuld door 1.159 werkgevers met meer dan 100 werknemers.

Rapport Onderzoek onder Nederlandse werkgevers (100+ medewerkers): inzicht in maatregelen omtrent duurzaam reisgedrag - meting 2 (PDF | 47 pagina's | 1,5 MB)

De resultaten vormen een belangrijke input voor het projectteam 'Spreiden en Mijden', dat werkt aan de concrete uitwerking van een aantal maatregelen die positieve effecten van COVID-19 op de mobiliteit kunnen bestendigen. Het onderzoek geeft bijvoorbeeld inzicht in de opgaven en kansen die er liggen ten aanzien het stimuleren van minder en anders reizen. De resultaten worden daarnaast gebruikt voor de monitoring van andere maatregelen uit het Klimaatakkoord en de Werkgeversaanpak en zijn van belang voor de inrichting van een normstellende regelgeving werk gebonden personenmobiliteit.