Reconstructie project Maaslijn - Periode 2012 - 2020

Feitelijke reconstructie van het proces dat heeft geleid tot de huidige raming van het project Maaslijn, hoe dit proces is verlopen, welke fases hierin te onderkennen zijn en hoe dit is beleefd door de betrokkenen.