Personeelsrapportage 2020 Defensie

In de personeelsrapportage over 2020 wordt ingegaan op de resultaten van de werving, de instroom en uitstroom van personeel, de personele samenstelling, de werkbeleving en in het bijzonder de impact van de COVID-19-pandemie op het welzijn van het personeel. Ook wordt er aandacht gegeven aan de adaptieve krijgsmacht en diversiteit en inclusiviteit bij Defensie.

Personeelsrapportage 2020 Defensie (PDF | 58 pagina's | 1,0 mB)