Naar een UPV voor textiel

Het rapport gaat over onderzoek naar kaders en doelstellingen, kosten en opbrengsten en rollen en verantwoordelijkheden voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel.

Naar een UPV voor textiel (PDF | 98 pagina's | 1,9 MB)