Naar een UPV voor textiel

Het rapport gaat over onderzoek naar kaders en doelstellingen, kosten en opbrengsten en rollen en verantwoordelijkheden voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel.