Ruimte voor veiligheid: Eindrapport 2021 Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

De Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid toetste tussen 2018 en 2020 de voortgang van het plan van aanpak 'Een veilige defensieorganisatie'. Dit is het eindrapport van de commissie.

Ruimte voor veiligheid: Eindrapport 2021 Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid (PDF | 49 pagina's | 443 kB)