De meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren

Onderzoek naar hoe Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) het best kan worden vormgegeven om te komen tot 100% opleiden van studenten tot leraar via SO&P.

Eindrapport De meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren (PDF | 85 pagina's | 864 kB)

Infographic De meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren (PDF | 1 pagina | 281 kB)

Het ministerie van OCW heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) partnerschappen. Per sector is er een eigen snelheid richting 2030. In het verlengde daarvan is er de wens om het opleiden van leraren te verbinden met de verdere professionele ontwikkeling van de leraar. Op dit moment wordt naar schatting 39% van alle studenten die in Nederland een lerarenopleiding volgen, opgeleid via SO&P.