Integrale Mobiliteits-analyse 2021 Mobiliteitsontwikkeling en -opgaven in kaart gebracht

Het hoofdstuk geeft een toelichting op de begrippen mobiliteit, bereikbaarheid, nabijheid, reistijd en reissnelheid in de Integrale Mobiliteits-analyse 2021.