Achtergrondrapportage Goederenvervoer integraal

De achtergrondrapportage IMA (Integrale Mobiliteitsanalyse) schetst de ontwikkeling en opgaven van het goederenvervoer op nationaal niveau en op de belangrijkste goederenvervoercorridors. De rapportage bevat berekende ontwikkelingen voor 2030, 2040 en 2050.

Achtergrondrapportage Goederenvervoer integraal ( PDF | 121 pagina's | 3,3 MB )