Methodiek Verkeersveiligheid in de Integrale Mobiliteitsanalyse

Het rapport bevat een methodiek om de (toekomstige) verkeersveiligheidstoestand van het hoofdwegennet (HWN) in de verkeersveilig-heidsprognoses in de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021(IMA-2021) te kunnen weergeven.

Methodiek Verkeersveiligheid in de Integrale Mobiliteitsanalyse ( PDF | 33 pagina's | 1,6 MB )