Brief NS ICNG stand van zaken


Afschrift van de brief van NS van 29 juni 2021 over de stand van zaken van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG).

Brief NS ICNG stand van zaken (PDF | 3pagina's | 109 kB)