Eindrapport onderzoek waarderegeling NAM

Het doel van dit onderzoek is de beantwoording van de vraag of de gedupeerden bij wie schade door waardedaling van hun woning is gecompenseerd op basis van de Regeling Waardedaling van NAM, recht is gedaan. Hiervoor bevat het rapport een juridische en een vastgoed-economische analyse van de Regeling Waardedaling.

Eindrapport onderzoek waarderegeling NAM (PDF | 49 pagina's | 777 kB)