Pilot monitoringslocatie drainage Huizinge

Voortgangsrapportage praktijkpilot beoordeling van de verandering van de vlakteligging van landbouwdrainage door geïnduceerde aardbevingen in het gaswinningsgebied van Groningen (status februari 2021).

Pilot monitoringslocatie drainage Huizinge (PDF | 170 pagina's | 9,5 MB)