Tussenrapport Chroom-6 bij Defensie: De Uitkeringsregeling in breder perspectief

Dit rapport beschrijft hoe de Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie zich verhoudt tot het wettelijk kader en tot vergelijkbare regelingen zoals die Rijksbreed zijn vastgesteld. Het betrekt hierbij ook de aanbevelingen van de commissie Vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten (commissie-Heerts). Dit tussenrapport doet geen uitspraak over de gemaakte keuzes over inhoud en vorm van de Uitkeringsregeling en geeft geen oordeel over de Uitkeringsregeling.

Tussenrapport Chroom-6 bij Defensie: De Uitkeringsregeling in breder perspectief (PDF | 62 pagina's | 1,8 MB)