Doenlijk invorderen - Het invorderingsproces van toeslagen getoetst vanuit een gedrags- en burgerperspectief

Met dit onderzoek is achterhaald in hoeverre het huidige invorderingsproces en de daarbij horende (dwang) invorderingsmaatregelen rekening houden met menselijk gedrag en welke gedragsfactoren een rol spelen. Met andere woorden: het doel is om inzicht te krijgen in de ‘doenlijkheid’ van het invorderingsproces en de (dwang)invorderingsmaatregelen van Toeslagen.

Doenlijk invorderen - Het invorderingsproces van toeslagen getoetst vanuit een gedrags- en burgerperspectief (PDF | 67 pagina's | 8,5 MB)