Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021

Dit rapport is een uitgave van alle ministeries gezamenlijk, verenigd in het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL). De uitgave geeft een impressie van de door de Rijksoverheid uitgevoerde gedragsprojecten in de periode 2019-2021. Het laat zien wat de meerwaarde is van het toepassen van gedragsinzichten in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie én beschrijft enkele ontwikkelpunten op basis van de huidige ervaringen.

Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021 (PDF | 156 pagina's | 4,0 MB)

De afgelopen twee jaar hebben de gedragsexperts binnen de Rijksoverheid veel kunnen bijdragen aan maatschappelijke thema’s zoals – uiteraard – de bestrijding van corona, maar ook  duurzaamheid, veiligheid, onderwijs of financieel verantwoord gedrag. In deze editie lichten we 37 gedragsprojecten toe.

Daarnaast geeft de rapportage inzicht in de door BIN NL uitgevoerde activiteiten. BIN NL is een samenwerkingsverband voor de toepassing van gedragsinzichten in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie. BIN NL faciliteert het onderling uitwisselen van kennis en ervaring en speelt daarnaast een ondersteunende en aanjagende rol.