Evaluatie Convenant e-lending

Evaluatierapport over het Convenant over het (uit)lenen van e-books.

Afspraken over het (uit)lenen van e-books zijn in 2019 gemaakt tussen:

  • Koninklijke Bibliotheek (KB)
  • de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Stichting Lira
  • Stichting Pictoright
  • de Auteursbond
  • de Groep Algemene Uitgevers (GAU)
  • het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) .