Ketenproces en gegevensuitwisseling - eindrapport versie 1.2.

Het eindrapport ketenproces en gegevensuitwisseling beschrijft het ketenproces van de inburgeringsketen, gericht op de samenwerking en de interactie tussen de organisaties die de keten vormen.