Van idee tot en met uitvoeringstoets

Rapport over doorontwikkeling van samenspel tussen beleid en uitvoering in beleidsontwikkeling bij de Belastingdienst.