Adviesrapport Prioritering van stoffen en stofgroepen

De Werkgroep Aanpak Opkomende Stoffen (AOS) onderzoekt het voorkomen en de schadelijkheid van onbekende stoffen in het water en doet voorstellen voor de aanpak hiervan.
In dit adviesrapport licht de werkgroep toe hoe zij haar eigen prioritering heeft uitgevoerd en welke belangrijke lessen zij daaruit heeft getrokken. Dat doet zij aan de hand van het ‘afwegingskader voor opkomende stoffen’, waarin is toegelicht hoe een stof of stofgroep meer prioriteit krijgt. Dit kader wordt aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.