Evaluatieverslag Consumenteninspraak Waddenveren 2017-2022

Dit verslag bevat de bevindingen van de evaluatie van de subsidie aan het consumentenplatform voor de Friese Waddenveren. De evaluatieperiode is 2017 tot en met 2021.