Stand van zaken van het Nederlands digitaal erfgoed 2021

1-meting naar aanleiding van het Intensiveringsprogramma 2019-2021. Dit onderzoek is een vervolg op de nulmeting Nederlands digitaal erfgoed uit 2019.

Naast kennisopbouw over digitaal erfgoed heeft het onderzoek ook tot doel om de effecten van het Intensiveringsprogramma Digitaal Erfgoed 2019-2021 in kaart te brengen. In het rapport wordt beschreven hoe de beschikbaarheid, toegankelijkheid, vindbaarheid en gebruik van digitaal erfgoed zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.