Indicatoren voor brede welvaart in het mobiliteitsdomein – een vertrekpunt voor discussie gebaseerd op een quickscan

Rapport met een lijst van circa vijftig mogelijke indicatoren voor brede welvaart in het mobiliteitsdomein, opgedeeld in de dimensies leefomgeving, veiligheid, bereikbaarheid en gezondheid.

In dit rapport is gekeken naar hoe mobiliteit binnen het kader van Brede Welvaart geplaatst kan worden. Dit rapport voorziet in de behoefte om te helpen de abstracte discussies over brede welvaart in het mobiliteitsdomein te concretiseren. In deze studie is gekozen voor omdenken: vanuit indicatoren te helpen te komen tot betere definities van (aspecten van) brede welvaart. De onderzoekers komen tot een set van circa vijftig indicatoren voor brede welvaart in het mobiliteitsdomein, opgedeeld in de dimensies leefomgeving, veiligheid, bereikbaarheid en gezondheid. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor verdelingseffecten en noodzakelijke verdere discussie. Het rapport in opgesteld in opdracht van de afdeling Innovatie in Mobiliteit.