Voortgangsbericht Circulaire Economie 2022

Voortgangsbericht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het Voortgangsbericht Circulaire Economie (CE) is onderdeel van de beleidscyclus van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (UPCE). Het voortgangsbeicht geeft kort de stand van zaken weer van de overgang (transitie) naar een circulaire economie.