Onderzoek invoering nieuwe kleineondernemersregeling

Deze rapportage bevat zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse. In het kwantitatieve deel wordt gekeken naar het aantal meldingen voor toepassing van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) en de aangiften omzetbelasting 2019 en 2020. In het kwalitatieve deel staat centraal de communicatie van de Belastingdienst naar ondernemers over de omzetting van de KOR en signalen en klachten die de Belastingdienst ontvangt van ondernemers over de nieuwe KOR.

Onderzoek invoering nieuwe kleineondernemersregeling (PDF | 8 pagina's | 468 kB)