Gezamenlijke analyse Deltaplan voor Noordelijk Nederland (deel B)

In dit onderzoek zijn de brede effecten van een betere verbondenheid van Noordelijk Nederland in het Stedelijk Netwerk Nederland en specifiek de Randstad, in combinatie met de effecten van de toevoeging van woningen en werkgelegenheid onderzocht aan de hand van inzichten uit de literatuur en methodes waarmee maatschappelijke kosten en baten en brede welvaart kunnen worden gewaardeerd.

Gezamenlijke analyse Deltaplan voor Noordelijk Nederland (deel B) (PDF | 220 pagina's | 6,1 MB)