In-can preservatives in the paint industry How to stimulate alternatives to biocides

Het rapport bevat een onderzoek in opdracht van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het rapport onderzoekt alternatieven voor chemische stoffen en producten in verf.