Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. EZK heeft te maken met grote maatschappelijke opgaven en transities. Een goede samenwerking met partners is daarbij essentieel. In opdracht van het ministerie van EZK heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Blauw Research daarom een stakeholderonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in hoe stakeholders de samenwerking ervaren, wat goed gaat, wat beter kan en welke kansen en uitdagingen er liggen. Daarmee kan EZK haar koers en werkwijze verder aanscherpen. De resultaten zijn te vinden in het onderzoeksrapport.