Commissie Nationaal Groeifonds: Rapport tweede beoordelingsronde

Dit rapport bevat het advies van de adviescommissie Nationaal Groeifonds aan het kabinet over de 2e ronde investeringsvoorstellen.

Commissie Nationaal Groeifonds: Rapport tweede beoordelingsronde (PDF | 204 pagina's | 2 MB)