Bijlage 5 Afschrift Kamerbrief Vervolgaanpak Vuurtoren Kijkduin

Afschrift van de Kamerbrief van voormalig minister Visser (IenW) van 2 november 2021. De brief gaat over onderzoek naar inspecties en onderhoudswerkzaamheden van vuurtoren Lange Jaap in Den Helder. Bijlage bij de Kamerbrief 'Antwoorden resterende vragen over het onderhoud aan vuurtoren in Den Helder en de staat van onderhoud van andere (rijks)monumenten bij Rijkswaterstaat'.

Bijlage 5 Afschrift Kamerbrief Vervolgaanpak Vuurtoren Kijkduin (PDF | 423 pagina's | 26,0 MB)