Handreiking proefnemingen voor een circulaire economie

De handreikding gaat oiver mogelijkheden, procesbeschrijvingen en tips voor proefnemingen binnen de bestaande wettelijke ruimte tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Handreiking proefnemingen voor een circulaire economie (PDF | 28 pagina's | 1,4 MB)