Handreiking proefnemingen voor een circulaire economie Bijlagen

Bijlagen bij de Handreiking proefnemingen voor een circulaire economie. De handreikding gaat over mogelijkheden, procesbeschrijvingen en tips voor proefnemingen binnen de bestaande wettelijke ruimte tot de inwerkingtreding van deOmgevingswet.

Handreiking proefnemingen voor een circulaire economie Bijlagen (PDF | 22 pagina's | 160 kB)