Handreiking proefnemingen voor een circulaire economie - Omgevingswet

De handreiking gaat over mogelijkheden, procesbeschrijvingen en tips voor proefnemingen binnen de bestaande wettelijke ruimte vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Handreiking proefnemingen voor een circulaire economie - Omgevingswet (PDF | 28 pagina's | 1,4 MB)