Handreiking proefnemingen voor een circulaire economie - Omgevingswet Bijlagen

Bijlagen bij de Handreiking proefnemingen voor een circulaire economie. De bijlagen gaan over wetgeving vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Handreiking proefnemingen voor een circulaire economie - Omgevingswet Bijlagen (PDF | 19 pagina's | 171 kB)