Verlengingsprijzen commerciële radio

Rapport over de berekening van de economische waarde van de landelijke commerciële radiovergunningen voor een periode van 1 jaar (1 september 2022 tot 1 september 2023).

Deze notie is een aanvulling op het SEO rapport “Waardering verlenging commerciële radiovergunningen per 2022” van 1 september 2021.