Beleidsprogramma Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor 2022. Het beleidsprogramma bevat plannen voor bereikbaarheid, infrastructuur, vervoer, ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid.