Afschrift brief Ontwikkelagenda spoor en coalitieakkoord

Afschrift van de brief van ProRail aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief gaat over de kenlpunten en risico's bij de uitvoering van het beleidsprogramma van IenW voor 2022 voor het spoornetwerk en duurzame mobiliteit.

Afschrift brief Ontwikkelagenda spoor en coalitieakkoord (PDF | 6 pagina's | 288 kB)