Reactie RVO op het 85% beleidsprogramma IenW

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) reageert op het beleidsprogramma 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat hierbij om de uitvoerbaarheid bij duurzame mobiliteit en circulaire economie.