Referentieraming OCW 2022

De referentieraming 2022 presenteert de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten voor de jaren tot en met 2036. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting voor 2023 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De resultaten van de raming zijn meer onzeker dan in eerdere ramingen, omdat ze tot stand zijn gekomen tijdens de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen. Er is rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname voor zover dat bekend was voor 15 december 2021. Daardoor zijn de formatie van het kabinet Rutte IV, de lockdown en schoolsluiting rond de jaarwisseling van 2021-2022, de duimregeling voor de eindexamens 2022 en de oorlog in Oekraïne niet in deze raming betrokken.

Een publieksvriendelijke weergave van de referentieraming is te vinden op de website Onderwijs in Cijfers. Daarop is een nieuwsbericht met een korte toelichting over de verschillen en bijstellingen per sector beschikbaar.

Data uit het rapport van de referentieraming zijn beschikbaar in Open Document Format.