Toezicht op Algemeen Nut

Advies welke veranderingen in de regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen en het toezicht op de naleving van die regels ervoor kunnen zorgen dat deze instellingen geen gedrag vertonen dat ingaat tegen algemeen gangbare waarden en normen.