2e concept van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan

Het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) richt zich op thema’s die voor het kabinet van zwaarwegend belang zijn, zoals klimaatverandering, volkshuisvesting en de arbeidsmarkt. Ook wordt via het HVP verder geïnvesteerd in digitalisering, onderwijs en zorg.

2e concept van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (PDF | 410 pagina's | 5,0 MB)