1e peiling aantal leerlingen uit Oekraïne in funderend onderwijs

Dit rapport laat de resultaten zien van de 1e peiling onder schoolleiders naar de opvang van Oekraïense ontheemden in het primair- en voortgezet onderwijs.

1e peiling aantal leerlingen uit Oekraïne in funderend onderwijs (PDF | 20 pagina's | 530 kB)

De resultaten geven onder meer inzicht in het aantal leerlingen uit Oekraïne dat wordt opgevangen in het onderwijs. Verder geven de resultaten inzicht in de uitwerking van het opgestelde beleid rondom de opvang en het schoolgaan van leerlingen uit Oekraïne.