Rapportage ‘Beleidskader lopen’: Meet de beloopbaarheid van een straat of wijk

Ter ondersteuning van de decentrale overheden heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan Goudappel gevraagd een 'quickscan' tool te ontwikkelen, die met name gemeenten kan helpen bij het ontwikkelen van een loopbeleid. Deze eenvoudig te gebruiken looptool kan gemeenten helpen om snel een globaal inzicht te krijgen in de beloopbaarheid van een wijk of straat.

Rapportage ‘Beleidskader lopen’: Meet de beloopbaarheid van een straat of wijk (PDF | 23 pagina's | 3,9 MB)