Achtergronddocument beoordeling opimalisatie stelsel medische rijgeschiktheid

Het rapport beoordeelt 4 scenario's en een voorkeurscenario voor optimalisatie van het huidige stelsel voor
medische rijgeschiktheid.

Achtergronddocument beoordeling opimalisatie stelsel medische rijgeschiktheid (PDF | 87 pagina's | 4 MB)