Het ‘voorkeursscenario’ voor de optimalisatie van stelsel medische rijgeschiktheid

Het document geeft een beeld van het 'voorkeursscenario' voor de optimalisatie van stelsel medische rijgeschiktheid. Het bevat  aandachtspunten in de vorm van een maatschappelijke opgave en noemt keuzes.

Het ‘voorkeursscenario’ voor de optimalisatie van stelsel medische rijgeschiktheid (PDF | 2 pagina's | 166 kB)