Bijlage Onderbouwing en Evaluatie

Overzicht van:

  • nagestreefde doelen;
  • ingezette beleidsinstrumenten;
  • financiële gevolgen voor het Rijk en maatschappelijke sectoren;
  • doeltreffendheid en doelmatigheid;
  • evaluatie.