Nationaal Toekomstbeeld Fiets - De kracht van de fiets volop benut!

Rapport over hoe de fiets kan bijdragen aan toekomstige ruimtelijke inrichting en welke investeringen daarvoor nodig zijn, onder andere op het gebied van  samenwerking.

Nationaal Toekomstbeeld Fiets - De kracht van de fiets volop benut! (PDF | 37 pagina's | 3,8 MB)