Rapport Internationaal verdienpotentieel Nederlandse fietsensector

Dit rapport geeft een beeld van de economische omvang, van de maatschappelijke impact en de internationale kansen en activiteiten van de Nederlandse fietsensector. 

Rapport Internationaal verdienpotentieel Nederlandse fietsensector (PDF | 31 pagina's | 2,6 MB)