Beleidsdoorlichting Erfgoed - Eindrapport

Het rapport bevat een doorlichting van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Erfgoedbeleid. Het gaat om de periode vanaf 2016 tot en met 2021.

Beleidsdoorlichting Erfgoed - Eindrapport (PDF | 165 pagina's | 1,8 MB)