Personeelsrapportage midden 2022

Deze rapportage gaat in op de personele samenstelling en werkbeleving bij Defensie, en op de realisatie van de werving, instroom en uitstroom. Ook is er aandacht voor de HR-transitie en voor samenwerking (met de civiele arbeidsmarkt) en wendbaarheid.

Personeelsrapportage midden 2022 (PDF | 25 pagina's | 1,4 MB)