Sociaal Handvest - 11 juli 2022

Het Sociaal Handvest bevat uitgangspunten voor het beleid over de gaswinningsproblematiek in Groningen. Het heeft betrekking op de schadeafhandeling, de versterking van gebouwen, meer algemeen beleid en regelingen van allerlei aard. Het zijn richtinggevende uitgangspunten voor de beleidsvorming

Sociaal Handvest - 11 juli 2022 (PDF | 7 pagina's | 586 kB)